در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

مطالب ارسالی شما

مطالب ارسال شده توسط شما در این بخش نمایش داده می شود

 گردشگری روستایی (کروگان جاسب)

در دشت زیبا و کنار نهر آب چشمه

یاد بودی از شادروان جنت مکان حاج سید حسین عظیمی , فرزند جاسب

photo_2016-02-01_20-40-57

تصویر بالا برابر شرح مندرج در ذیل ارسالی از سوی فرزند ارشد عزیزی ازعلاقه مندان به بوم آباء و اجدادی (منطقه جاسب) ,, حاج سید حسین عظیمی ,, به کانال جاسبی ها ارسال شده است و نشاندهنده این واقعیت تلخ است که برغم اینکه صنعت پول ساز گردشگری روستایی در منطقه جاسب از سابقه کهنی برخوردار بوده وهست لکن بسبب فقدان متولی خاص و ساری و جاری نبودن ضوابط مرتبط با این امر ,, نصیب مردم خونگرم و مهمان نواز جاسب از این صنعت غنی تنها به غارت رفتن ماحصل دست رنجشان از درختان مثمر چشم در راه نتیجه,,, و شکستن شاخ وبرگ این سرمایه های ملی فراهم آمده طی سالیان و باقی گذاشتن پسماند مضر به حال طبیعت زیبا بوده و بس,, به گونه ای که هرز گاهی بطورخود جوش کشاورزان مستأصل عصبانی ناشی از این زشتی را بر آن داشته که با ایجاد خاک ریز, مسدود نمودن گذر بابستن زنجیر و ایجاد راه بند مانع ورود انبوه گردشگران شوند که زهی خیال باطل!!!!!

لذا امید است به همت خدمتگزاران دلسوز و علاقه مند شاغل در دهیاریها بعنوان مدیران ارشد روستا و اعضاء محترم هیات رییسه شوراهای ۷ روستای منطقه نگین کویر ایران در کنار مسؤ لین عزیز شهرستان دلیجان با مراجعه به مبانی برنامه ریزی و طرح های ساختاری گر دشگری روستایی”بوم گردی” برنامه ریزی و تصمیمات متخذه به گونه ای رقم بخورد که خسران سالیان کشاورزان و باغداران درد مند این آسیب جبران گردد (الهی آمین)

“دو خاتون “”دو خواهر”” دو مادربزرگ” وارانی جاسبی

photo_2016-01-29_11-06-57
مادربزرگ ها:دعاتون هنوزم کارگشاست،دعاکنید

“فرزندان عزیز منطقه جاسب برگردند و از همین

بوم کام مردم ایران زمین را شیرین کنیم”