در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

تبریک و تسلیت

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحومه مغفوره  خانم اعظم ملکی فرزند مرحوم حاج محمد یوسف (همسر مرحوم حاج سید جلال احمدی ) را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم آن مرحومه در روز دوشنبه 1395/2/27ساعت00 :16 الی  17:30 در مسجد نور واقع در میدان فاطمی  برگزار می گردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحومه مغفوره  خانم اعظم ملکی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

درگذشت والده بزرگوار ریاست سازمان زندان ها،

دکتر جهانگیر

را تسلیت عرض می نماییم

photo_2016-05-11_20-33-58

والده آقای دکتر جهانگیر، 21اردیبهشت به دیدار حق شتافت و در زادگاهاش روستای زر جاسب تشییع و به خاک سپرده شد.🌹روحش شاد🌹

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم سید حسن قاسمی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم آن مرحوم روز دوشنبه 1395/02/13از ساعت 15  الی 16/30 درستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، شماره 70 ، حسینیه دریانیها  برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم سید حسن قاسمی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم حاج محمد باقر جعفر علی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم آن مرحوم روز جمعه 1395/02/10از ساعت 11  الی 14 در مسجد جامع واران جاسب برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم حاج محمد باقر جعفر علی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

pic-1135-1430554598

پنجشنبه است شاخه گلي
بفرستيم براي تموم آنهايي
كه دربين ما نيستند ولي
دعاهاشون هنوزكارگشاست
يادشون هميشه با ما

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم حاج حیدر قاسمی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم آن مرحوم روز سه شنبه 1395/01/31از ساعت 17  الی 18/30 در مسجد امامزاده سید ناصرالدین واقع در خیابان خیام شمالی برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم حاج حیدر قاسمی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم حسن رمضانی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم آن مرحوم روز سه شنبه 1395/01/26از ساعت 16  الی 17/30 در حسینیه جاسبی ها واقع در میدان قیام، بلوار قیام ، چهارراه ریسمانچی برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم حسن رمضانی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم صفر علی طاهری را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم آن مرحوم روز دوشنبه 1395/01/23از ساعت 17/30  الی 19 در حسینیه بنی فاطمه س واقع در خیابان امیر کبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم صفر علی طاهری را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم حاج ذبیح الله حسنی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم شب هفت آن مرحوم روز جمعه 1394/12/14 از ساعت 11  الی 14 در روستای زر جاسب برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم حاج ذبیح الله حسنی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحومه حاجیه خانم فاطمه صغری قربانی (همسر حاج آقا احمد تدینی) را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم مرحومه حاجیه خانم فاطمه صغری قربانی روز دوشنبه 1394/12/10 از ساعت 14/30 الی 16  در مسجد خداداد واقع در مخبر شمالی ( عارف شمالی)مسجد خداداد منعقد میگردد
ضمنا مراسم شب هفت آن مرحومه روز پنجشنبه 1394/12/13 از ساعت 14  الی 16 در مسجد جامع واران جاسب برگزار میگردد.

هیئت محبان الحسین (ع)

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحومه حاجیه خانم فاطمه صغری قربانی

را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه

آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)