در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

تبریک و تسلیت

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحومه مغفور ه آسیه خانم سینجلی (همسر مرحوم سید صادق قربانی) اهل واران جاسب را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم تشییع  پیکر آن مغفوره فردا صبح از درب منزل آن مرحومه  در تهران:بزرگراه شهید محلاتی خیابان گیلکی شمالی کوچه پاک بین پلاک ۵ برگزار خواهد شد .

ضمنا مراسم ختمی  در روز چهارشنبه 1395/4/16 از ساعت 18 الی 19/30  در مسجد خداداد واقع در خیابان عارف شمالی ( مخبر )، برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحومه مغفور ه آسیه خانم سینجلی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم حاج ابراهیم سینجلی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم تشییع آن مرحوم فردا شنبه 1395/4/12 از ساعت 10 صبح از درب منزل آن مرحوم برگزار میگردد.

ضمنا مراسم سومین وهفت درگذشت مرحوم حاج ابراهیم سینجلی در روز دوشنبه 1395/4/14 از ساعت 17/30 الی 19  در مسجد لرزاده واقع در خیابان خراسان، خیابان لرزاده برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم حاج ابراهیم سینجلی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحومه شريفه خانم هاشمی همسر شادروان حاج رضا رمضانی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم ختم آنمرحومه در روز جمعه 28 خرداد از ساعت 3الی 5 بعد از ظهر در مسجد امام حسن عسگری(ع) کروگان. برگزار میگردد،

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحومه شريفه خانم هاشمی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم محسن سینجلی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم تشییع آن مرحوم فردا چهارشنبه 1395/3/26 ساعت 10/30 صبح از درب پدری به آدرس میدان سپاه، خیابان سرباز، کوچه نوربخش 2 ، پلاک 7 برگزار میگردد.

ضمنا مراسم سومین درگذشت مرحوم محسن سینجلی در روز جمعه 1395/3/28 از ساعت 17 الی 18/30  در مسجد بنی هاشم واقع در خیابان شهید نامجو ( گرگان) ، بین چهارراه معیینیه و عظیم پور برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم محسن سینجلی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحومه حاج خانم مریم عظیمی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

ضمنا مراسم سومین درگذشت مرحومه حاج مریم عظیمی در روز شنبه 1395/3/22 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای بیجگان (شهیدیه ) برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحومه حاج خانم مریم عظیمی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم حاج حسین حسینی راد را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

ضمنا مراسم هفت مرحوم حاج حسین حسینی راد در روز شنبه 1395/3/08 از ساعت 17:30  الی 19 واقع در حسینیه جاسبی ها واقع در میدان خراسان، خیابان قیام، خیابان زیبا برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم حاج حسین حسینی راد را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم علی اکبر خسروی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم یادبود مرحوم علی اکبر خسروی در روز سه شنبه 1395/3/04 از ساعت 17 الی 18/30 در مسجد علی بن موسی الرضا (ع) واقع در خیابان 17 شهریور، بپایین تر از میدان شهدا، خیابان شهید قادری « سقاباشی»  برگزار میگردد.

ضمنا مراسم هفت مرحوم علی اکبر خسروی در روز پنج شنبه 1395/3/06 از ساعت 14 الی 16 واقع در شهرستان جاسب،شهر واران،در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم علی اکبر خسروی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم حسن مهراب بیک را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم یادبود مرحوم حسن مهراب بیک در روز جمعه 1395/2/31 در مسجد محمدیه واقع در خیابان امام خمینی ره ، بعد از میدان حسن آباد، خیابان باستیون شرقی  برگزار میگردد.

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم حسن مهراب بیک را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)

یک جاسبی … به سوی خدا شتافت

 امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ،

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

درگذشت مرحوم مغفور کربلایی یداله قربانی را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم.

مراسم تشییع مرحوم دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۷ساعت ۱۰ صبح در روستای واران جاسب و بعد از ظهر همانروز  مراسم ختم  برگزار میگردد. 

توجه : پیرو اطلاعیه مورخ 1395/2/27 باستضحار همراهان جاسبی های گرامی میرساند.مراسم یادبود مرحوم مغفور یداله قربانی در روز پنجشنبه 1395/2/30 برگزار نمیگردد.جهت شادی روح ان مرحوم صلوات

وب سایت رسمی جاسبی ها در گذشت مرحوم مغفور کربلایی یداله قربانی را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش روح و برای بازماندگان صبرجمیل را مسئلت می نماید.

(روحش شاد و یادش گرامی)