در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی اجرای سنگ فرش خیابان مجلس ( مسجد قلبا تا مسجد جامع )

پاسخ دهید