در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

طبیعت زیبای جاسب ، روستای واران جاسب
ارسال از آقای شهرام وزیندل

پاسخ دهید