در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

 گردشگری روستایی (کروگان جاسب)

در دشت زیبا و کنار نهر آب چشمه

یاد بودی از شادروان جنت مکان حاج سید حسین عظیمی , فرزند جاسب

photo_2016-02-01_20-40-57

تصویر بالا برابر شرح مندرج در ذیل ارسالی از سوی فرزند ارشد عزیزی ازعلاقه مندان به بوم آباء و اجدادی (منطقه جاسب) ,, حاج سید حسین عظیمی ,, به کانال جاسبی ها ارسال شده است و نشاندهنده این واقعیت تلخ است که برغم اینکه صنعت پول ساز گردشگری روستایی در منطقه جاسب از سابقه کهنی برخوردار بوده وهست لکن بسبب فقدان متولی خاص و ساری و جاری نبودن ضوابط مرتبط با این امر ,, نصیب مردم خونگرم و مهمان نواز جاسب از این صنعت غنی تنها به غارت رفتن ماحصل دست رنجشان از درختان مثمر چشم در راه نتیجه,,, و شکستن شاخ وبرگ این سرمایه های ملی فراهم آمده طی سالیان و باقی گذاشتن پسماند مضر به حال طبیعت زیبا بوده و بس,, به گونه ای که هرز گاهی بطورخود جوش کشاورزان مستأصل عصبانی ناشی از این زشتی را بر آن داشته که با ایجاد خاک ریز, مسدود نمودن گذر بابستن زنجیر و ایجاد راه بند مانع ورود انبوه گردشگران شوند که زهی خیال باطل!!!!!

لذا امید است به همت خدمتگزاران دلسوز و علاقه مند شاغل در دهیاریها بعنوان مدیران ارشد روستا و اعضاء محترم هیات رییسه شوراهای ۷ روستای منطقه نگین کویر ایران در کنار مسؤ لین عزیز شهرستان دلیجان با مراجعه به مبانی برنامه ریزی و طرح های ساختاری گر دشگری روستایی”بوم گردی” برنامه ریزی و تصمیمات متخذه به گونه ای رقم بخورد که خسران سالیان کشاورزان و باغداران درد مند این آسیب جبران گردد (الهی آمین)

پاسخ دهید