در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

پروانه کم نظیر – ده هرازجان جاسب
 برداشت شده توسط خانم  مرضیه سادات شاه صاحبی

photo_2016-03-03_12-39-33

پاسخ دهید