در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

بیجگان جاسب”Bijgan” سال۱۳۴۶ه.ش

نمونه معرفی نامه و  صدور حکم کدخداییء روستا

شاد روان محمود گنجی  کدخدای وقت

photo_2016-02-12_19-30-33

پاسخ دهید