در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

عکس یادگاری

    فرستنده آقای علیرضا عضیمی

11910462_1615552145372872_1600182925_n

    ارسال این تصویر قدیمی(دههء ١٣٤٠)

به دلیل مضامين فراخانوادگی و فراروستائی وجاسب شمول آن است.مضامين :

   1- نام انتخابی برای فرزند در ١٣٨ سال قبل

   2- وصلت بین روستاها

   3-تسبیح تربت در دست مادر بزرگ تا آخرعمر

  4-شباهت رفتاری و گفتاری والگوی پوشش اکثر مادربزرگهای جاسبی 

  5-درونمایهء فرهنگ ایرانی اسلامی وادبیات پارسی در زندگی جاسبی ها

  6-خويشاوند شدن جاسبی هادر گذر زمان به الزام موقعیت جغرافیایی محل زندگی.

جاسب شجره ای هفت شاخه که هرشاخهء آن از یک گلدان سر برآورده

خدا رحمتشون کنه..یاد مادربزرگ خودم افتادم😢

پاسخ دهید