در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

si3n3q_535

علی در قلب هر نیکو سرشت است
علی بر اهل ایمان سرنوشت است

چه عیدی بهتر از عید ولایت
 علی دروازه باغ بهشت است

پاسخ دهید