در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

سخن دهيار خطاب به دهياران محترم

سخن دهيار خطاب به دهياران محترم
محروميت ها فراوان ‘ امكانات رفاهي بي مقدار و خواسته ها زياد . اينها پاره اي از مشكلاتي است كه هنگام قدم برداشتن در امور مختلف دامنگير دهيار و دهياري هاست. اما هميشه نبايد نصف خالي ليوان را ديد و نبايد تنها يك روي سكه را ديد ‘ نبايد با ديدن مشكلات و كمبود هاي فراوان روستا دلسرد و بي انگيزه شد ‘ نبايد با كوچكترين بي توجهي نااميد و مايوس گشت و حق و حقوق گروهي مستحق را ناديده گرفت و محروميت روستا را فراموش كرد . نبايد با شنيدن يك جواب نه ‘ همه چيز را رها كرد . در طرف ديگر و آن روي سكه بايد مردم با صفا و مهربان روستا را ديد كه علي رغم داشتن مشكلات فراوان حاضر نيستند محيط روستا را با هيچ كجاي دنيا عوض كنند ‘ چهره هاي زحمت كش روستايي را بايد ديد كه براي بهتر شدن محيط زندگي خود حاضر به هر نوع همكاري هستند . آن كشاورز رنجديده را بايد ديد كه با آنكه بر اثر سختي كار چهره اش چند سال پيرتر از سن واقعي اش به نظر مي رسد ‘ اما اميدوار و با انگيزه تلاش مي كند . بايد صبور بود و سعه ي صدر داشت . بايد نياز ها ي واقعي را شناخت و در جهت رفع آنها تلاش نمود . و بايد لذت بهره مند شدن يك روستايي از امكانات نسبي را بر همه چيز ترجيح داد .

برگرفته از وب سایت رسمی روستای بیجگان ( شهیدیه )

پاسخ دهید