در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

photo_2016-05-20_09-15-33

مهربان ” بودن
مهمترین قسمت
انسان ” بودن است.
این ” دل ” انسان است که او را
” سعادتمند ” و ” ثروتمند” می کند.
دلتان مهربان و زندگیتان آرام
روستای واران و زر در یک قاب

پاسخ دهید