در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

“دو خاتون “”دو خواهر”” دو مادربزرگ” وارانی جاسبی

photo_2016-01-29_11-06-57
مادربزرگ ها:دعاتون هنوزم کارگشاست،دعاکنید

“فرزندان عزیز منطقه جاسب برگردند و از همین

بوم کام مردم ایران زمین را شیرین کنیم”

پاسخ دهید