در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
آخرین دیدگاه‌ها
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

مرغ بسمل شده ای بال و پرش می سوزد       کودکی زندگی اش در نظرش می سوزد

 دختری که وسط خیمه ای گیر افتاده           اولین شعله که آید سپرش می سوزد

 سپرش سوخته و چادرش آتش گیرد            تا تکانی بخورد موی سرش می سوزد

 بعد از آن قائله دیگر کمرش راست نشدئ        اثر سوختگی دور و برش می سوزد

 تا رسد قطره اشکی سر زخم گونه             ناگهان گوشه چشمان ترش می سوزد

 شده ام مثل همان مادر محزونی که            همه شهر ز آه سحرش می سوزد

 عمه؛ آن شب که مرا روی هوا می آورد      ریش? موی سرم بین اثرش می سوزد

 تا ترک های لب تشنه بابا دیدم                 جگرم گفت: هنوزم جگرش می سوزد

 بعد از آنی که لبانم به لبانش چسبید              سینه ام از نفس شعله ورش می سوزد

***قاسم نعمتی***

IMG_1223

خیمه سوزان – امامزاده حمزه (ع)

تصویر بردار : وب سایت جاسب

دیدگاهتان را بنویسید