در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

جلسه هفتگی اول اسفند از نگاه دوربین

حـسـیـنـیـه مـحـبـیـن ولـیـعـصـر (عـج)

PicsArt_1424684531347

ضمنا فیلم های اجرای سرود موجود است؛

جهت دریافت به واحد فرهنگی حـسـیـنـیـه مـحـبـیـن ولـیـعـصـر (عـج)

مراجعه فرمایید.

آدرس: تـهـران، بـزرگـراه شـهـیـد مـحـلـاتـی، خـیـابـان شـهـیـد شـاه آبـادی، 35 مـتـری حـسـیـنـی –حـسـیـنـیـه مـحـبـیـن ولـیـعـصـر (عـج)

پاسخ دهید