در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

تابلو بافی – روستای وسقونقان جاسب

منزل سید موسی جمشیدی

image-fe6487aa6b6c58850de89a09bc6db44090427cf7ce7a45a8b344040fe41dab24-V

عکس ارسالی از آقای محسن آل الخنافر

پاسخ دهید