در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

 مادر یعنی آرامش
 پدر یعنی آسایش

photo_2016-07-12_08-24-09

 خدا هرگز این دوتا رو از ما نگیره
تا میتونیم بهشون محبت کنیم
بترسیم از روزی که دیگه دیر باشه

ارسالی خانم زهره سادات محسنی

پاسخ دهید