در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

photo_2016-05-06_17-12-04
قدیما…
یه پنجشنبه جمعه بود
یه خونه مادربزرگ
این روزا پر از تعطیلیه
ولی کو مادربزرگ؟
کو اون فامیل؟
کو اون خونه؟

“باهم بودنهاراقدربدانید”
همین امروز, دوباره باهم بودن را شروع کنیم

پاسخ دهید