در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

بازدیدبخشدارمحترم مرکزی و همراهان

از کارخانه تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار وقطره ای

به سرمایه گذاری آقای محمدی در روستای واران .

منیع : دهیاری واران “جاسب”

photo_2016-08-08_06-18-06

پاسخ دهید