در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

pdsqfjqr

22 اسفند

این تاریخ را در تقویم خود یادداشت کنید !

منتظر اطلاعات و اخبار تکمیلی از جلسه 22 اسفند هیات محبین ولی عصر(ع) باشد …

هیات محبین ولی عصر(ع)

پاسخ دهید