در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

اشعاری در مورد نسیم طبیعت جاسب و یاد و خاطره گذشتگان

غلامرضا محمدی (پدر )شاعر شیرین زبان جاسب

——————————————————————

بنام نامی ایزد همان کریم طبیعت    

                                                 بیا به جاسب و صفا کن تو در نسیم طبیعت

سپیده دم چه صفا داشت اذان مسجد جامع        

                                                        اشاره کرد اقا مهدی نسیم صبح سعادت

گیاه رسته در این جاسب به مهر عترت اطهار

                                                       به دشت جاسب گیاهان سعادتند و سلامت

گیه شناس حقیقت که  بو علی سیناست

                                                    که طب محض از ایشان بمانده است به حکمت

جهت دیدن بقیه اشعار به ادامه خواندن مراجعه نمایید

چو ساخت داروی درمان درد را زکریا

                                               که رازی است و حکیم است و ری بوده ولایت

چهار عنصر اصلی به هم شوند ترکیب 

                                                 که سعدی از سر دانش چنین نموده حکایت

ز اب و خاک بروید گیاه و رشد کند

                                                 به باد و گرمی خورشید می رسد به نهایت

گیاه خلق نموده خدای خالق هستی

                                             دوای درد فرستاده حق ز جود و کرامت

شکوهی انکه قدیما به جاسب دکتر بود

                                                   به عهد و قرن گذشته که گشت شامل رحمت

طبیب دولتی اما گیاه بود تجویزش

                                                          گرفته بود ز سقراط او مگر نشات 

دوا و داروی او بود بنفشه و عناب         

                                             دگر به کاسنی و هم اویشن و سنجت (سنجد )

سیاه دانه و نعناع و هم گل ختمی

                                                        ز تاج ریزو قرنفل که بر شفاست علامت

ز رازیانه و بارهنگ و خاکشیر و کتیرا

                                                      که بیدمشک و گل سرخ کنند رفع کسالت

برای درد مفاصل دم نموده دارچین

                                                   پیاز و سیرو موسیر معده را کنند نظافت

به بهر سنگ کلیه نوش کن تو تنگس جاسب

                                                            و معجزات گیاهان مبین به چشم حقارت

ز خاطرات زمانه و زایمان طبیعی

                                                        گیاه دارو و مامای جاسب هم خاله عصمت

همیشه رحمت حق شاملش شود در گور

                                                          بیاد مانده به من حق انهمه زحمت

چو امدیم به دنیا یقین ز زحمت او بود

                                                        خدا ببخشد و پاداش او دهد جنت

طبیب محکه ما بود ربیعی فر

                                                      بتول نامش و زهرا شود شفیعه محشر

همین مطب که دایر شده به اول جاسب

                                                        خدا کمک کند و هدف بود خدمت

سروده شعر گیاهی اگر رضا یحیی

                                                    همان که داشت زمانی به جاسب رخت اقامت 

اسفند 94 دلیجان

پاسخ دهید