در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

آشنایی با حیات وحش جاسب

پلنگ ايراني

647427

پلنگ در میان جانواران به عنوان بارزش ترین گونه جانوری مطرح می شود و از دیرباز پلنگ ایرانی که در خاورمیانه یگانه است از اهمیت بالایی برخودار بوده است و اکنون با مستندسازی وجود رد پای پلنگ در زیستگاه هفتادقله و منطقه جاسب بعد از چندین سال آرزوی پلنگ دوستان استان مرکزی برای احیای پلنگ استان مرکزی جان می گیرد.

پناهگاه حیات وحش جاسب محل زیست پلنگ می باشد

منطقه جاسب محل اتصال روشهای زاگرس شمال غربی به ارتفاعات ایران مرکزی بوده و از تنوع گیاهی و جانوری قابل توجهی برخوردار می باشد.

پاسخ دهید