در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

اخبار ویژه دانشگاه

نخستین همایش ملی

آئین های عاشورایی

نخستین همایش ملی آیین های عاشورایی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

اسماعیلی

پاسخ دهید